Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là một văn bản pháp lý cực kỳ quan trọng trong ngành vận chuyển. Cùng xem qua mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng nhất hiện nay.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Nội Dung Bài Viết

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa hay còn gọi là hợp đồng vận tải là văn bản pháp lý thể hiện nội dung thỏa thuận giữa bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển.

Nội dung chính của hợp đồng thể hiện nghĩa vụ của bên được thuê phải giao hàng hóa hoặc tài sản của bên thuê (chủ hàng) đến địa điểm chỉ định.

Bên thuê vận chuyển (chủ hàng) có nghĩa vụ thanh toán cước phí vận chuyển bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên vận chuyển.

Tại sao cần phải có hợp đồng vận chuyển hàng hóa?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của các bên trong vấn đề vận chuyển hàng hóa.

Trong ngành dịch vụ vận tải thì hợp đồng rất đa dạng vì hàng hóa có nhiều chủng loại, quy cách.

Nên ký kết hợp đồng vận chuyển để đảm bảo khi xảy ra vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn, hợp đồng sẽ là văn bản pháp lý giải quyết vấn đề.

Thực tế có rất nhiều chủ hàng không quan tâm đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa vì họ nghĩ không cần thiết.

Tuy nhiên ở Công Ty Vận Tải Liên Quốc thì mọi khách hàng đều được tư vấn là phải ký hợp đồng để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của đôi bên.

hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Có những loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa nào?

Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa

Thông thường khi đã thống nhất các điều khoản chung về công việc, thời gian, địa điểm vận chuyển hàng hóa, sẽ tiến hàng ký kết hợp đồng nguyên tắc.

Khi chính thức bắt đầu vận chuyển, nếu có phát sinh, thay đổi thì ký kết phụ lục hợp đồng vận chuyển.

Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng container nói riêng và các loại hình vận chuyển nói chung đều cần phải có hợp đồng.

Dịch vụ vận chuyển hàng bằng container

Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng

Đây là loại hợp đồng đơn giản khi cá nhân hoặc tổ chức cần thuê cố định 1 loại xe.

Thông thường theo nhu cầu vận chuyển cố định, một số đơn vị sẽ thuê hẳn 1 hoặc nhiều xe theo ngày hoặc tháng hoặc năm.

Xem thêm: dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa tiếng Việt

Đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng container bảng tiếng Việt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(V/v: Dịch vụ vận tải hàng hóa)

SỐ:      /2021/HĐKT/LQ-

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
 • Căn cứ Bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 20… tại văn phòng Công ty TNHH TM-DV Vận Tải Liên Quốc chúng tôi gồm có :

I. BÊN A: CÔNG TY TNHH TM – DV VẬN TẢI LIÊN QUỐC       

Địa chỉ             : 1950 Hùng Vương, P. Cam Thuận, Tp. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại        : 0868 656 088             Email : vantailienquoc@gmail.com

Mã số thuế       : 4201677984

Tài khoản         : 0581000757128 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Nha Trang.

Đại diện           : Ông Lê Chí Cường                Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN B:

Địa chỉ             :

Điện thoại        :                                                Emai:

Mã số thuế        :

Tài khoản         :

Đại diện           :                                               Chức vụ:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Hàng hóa – Số lượng – Phương thức giao nhận vận chuyển

 1. Hàng hóa: Toàn bộ hàng hóa vận chuyển ký kết tại hợp đồng này đều được đóng vào container loại 20/40 feet tiêu chuẩn quốc tế (Bao gồm cả hàng khô và hàng lạnh). Tuyến đường vận chuyển nội địa bằng xe sơmi rơmooc từ ICD đến các kho chủ hàng và ngược lại.
  1. Bên B đồng ý giao cho bên A và bên A đồng ý nhận vận chuyển toàn bộ số lượng container hàng hóa tại ICD đi đến các kho của chủ hàng và ngược lại.
  1. Số lượng container mỗi đơn hàng/chuyến tàu cần vận chuyển của bên B sẽ được gửi đến đại diện bên A trước 7 – 10 ngày theo mẫu thỏa thuận của 2 bên. Sau khi nhận được thông báo đơn hàng vận chuyển, bên A chịu trách nhiệm bố trí xe vận chuyển hợp lý và thông báo số lượng xe cho bên B trước 3 -5 ngày để bên B thông báo cho chủ hàng giao nhận hàng hóa nhanh chóng kịp thời. Mọi thay đổi địa điểm, số lượng hàng hóa vận chuyển, thời gian giao nhận hàng hóa…của chủ hàng, hai bên phải phối hợp xử lý kịp thời, tránh mọi tổn thất thiệt hại xảy ra.

Điều 2: Đơn giá vận chuyển – Phương thức thanh toán:

 • Đơn giá vận chuyển: được quy định tại Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.
  • Các trường hợp điều chỉnh đơn giá vận chuyển:
 • Điều chỉnh đơn giá vận chuyển trong trường hợp giá nhiên liệu biến động được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 • Giá nhiên liệu (dầu DO) có biến động tăng hoặc giảm tích lũy trên 10% (mười phần trăm) dựa trên cơ sở giá dầu tại thời điểm ký hợp đồng (Giá dầu: 12.120 đồng/lít).
 • Tỉ lệ giữa chi phí nhiên liệu (dầu DO) so với đơn giá cước vận chuyển là 35% (35 phần trăm) và đây là cơ sở để xem xét cho việc tăng hoặc giảm đơn giá cước vận chuyển.
 • Đơn giá cước vận chuyển sẽ được thực hiện theo công thức:
Mức giá mới = Mức giá cũ *(1+ Tỷ trọng giá nhiên liệu trong đơn giá*Tỷ trọng tăng/giảm giá nhiên liệu)
 • Thời điểm điều chỉnh tăng hoặc giảm đơn giá cước vận chuyển sau hai (02) ngày kể từ ngày giá nhiên liệu (dầu DO) tăng hoặc giảm tích lũy trên 10%.
 • Trong quá trình thực hiện, khi có sự điều chỉnh (tăng/giảm cước vận chuyển) hai bên cùng trao đổi xem xét và ký kết bổ sung trên cơ sở hợp tác bình đẳng, bảo đảm quyền lợi của mỗi bên.
  • Phương thức thanh toán: bên B thanh toán cho bên A theo từng đơn hàng/chuyến tàu vận chuyển bằng chuyển khoản sau khi bên A đã hoàn thành giao nhận đầy đủ hàng hóa và hồ sơ thanh toán.
  • Thời hạn thanh toán: trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên B nhận hồ sơ thanh toán. Nếu quá thời hạn thanh toán nêu trên, bên A có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho bên B. Việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ sẽ được bên A thông báo đến bên B trước 03 ngày.

Điều 3: Trách nhiệm của mỗi bên

Trách nhiệm của bên B:
 • Thông báo đơn hàng/chuyến tàu vận chuyển cho bên A trước từ 7 -10 ngày để bên A có kế hoạch bố trí xe vận chuyển hợp lý. Cung cấp cho bên A đầy đủ chứng từ pháp lý về hàng hoá vận chuyển và địa điểm giao nhận hàng hóa.
 • Thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ thanh toán cước vận chuyển cho bên A quy định tại Điều 2.
 • Cung cấp cho bên A đầy đủ, chính xác thông tin về địa điểm, thời gian và người giao nhận hàng.
 • Địa điểm giao nhận hàng phải đảm bảo thuộc tuyến đường xe đầu kéo sơmi rơmooc có thể ra vào giao nhận hàng hóa.
 • Cử người theo dõi, giám sát, phối hợp cùng với bên A trong quá trình giao nhận hàng hóa tại ICD và kho khách hàng nếu cần thiết.
 • Bố trí công nhân, phương tiện để xếp dỡ hàng hóa khi phương tiện vận chuyển của bên A đến ICD và kho giao nhận hàng. Trong vòng 24 giờ kể từ khi xe của bên A đến ICD hoặc kho khách hàng của bên B để giao nhận hàng, bên B phải giải phóng hàng ra khỏi phương tiện của bên A. Nếu quá thời gian trên mà không có lý do chính đáng thì mỗi ngày xe nằm lại, bên B sẽ phải trả thêm cho bên A một khoản phí là 1.000.000 đồng/xe/ngày.
 • Chi trả các khoản cước phí phát sinh liên quan đến việc bốc xếp, giao nhận hàng hóa cho các bên liên quan. Trường hợp bên B nhờ bên A trả hộ các khoản chi phí này, bên B phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho bên A.
Trách nhiệm của bên A:
 • Sau khi nhận đơn hàng vận chuyển của bên B gửi, bên A phải bố trí phương tiện và người điều khiển đảm bảo năng lực để thực hiện tốt công việc của mình và đảm bảo tiến độ, thời gian giao nhận theo đúng kế hoạch đã được bên B thông báo. Trường hợp không đáp ứng được kế hoạch của bên B, phải thông tin cho bên B biết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được kế hoạch, nếu không phản hồi xem như xác nhận thực hiện kế hoạch thông báo của bên B.
Đảm bảo phương tiện và người điều khiển phương tiện có đầy đủ điều kiện giấy tờ hợp pháp cho việc vận chuyển hàng hóa đúng theo qui định của pháp luật Việt Nam. Chịu mọi trách nhiệm về ATGT, giấy phép lưu hành của phương tiện và người điều khiển phương tiện trước pháp luật.
 • Thông báo cho bên B biển số xe, tên lái xe, số điện thoại và các thông tin liên quan khác về phương tiện vận chuyển hàng hóa trước khi ra vào ICD nhận hàng.
 • Cung cấp xe đúng theo kế hoạch đã xác nhận với bên B. Nếu việc bố trí xe không đủ số lượng và gây nên chậm trễ ùn tắc cho chủ hàng bên B thì bên A phải bồi thường mọi thiệt hại liên quan xảy ra. Biên bản lập tại thời điểm có ký xác nhận của đại diện 2 bên là cơ sở bồi thường thiệt hại cho bên B .
Có trách nhiệm giao hàng đúng thời gian quy định của bên B. Nếu giao hàng trễ 24 giờ trở lên mà lỗi do bên A gây ra sẽ áp dụng mức phạt 20% trên số tiền cước vận chuyển.
 • Giao hàng đúng theo địa chỉ ghi trên bộ chứng từ hàng hóa bên B giao cho lái xe.  Nếu giao sai địa chỉ thì phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí phát sinh gây ra do việc giao hàng sai địa chỉ.
 • Có trách nhiệm quản lý, bảo đảm an toàn cho hàng hóa và giao hàng trong quá trình vận chuyển theo phương thức giao nhận nguyên vẹn seal chì.
Bên A phải mua bảo hiểm phương tiện vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển và giao nhận. Trường hợp có xảy ra tổn thất trong quá trình vận chuyển như: mất mát, hư hỏng, xe tai nạn… gây hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa của bên B hoặc khách hàng của bên B… thì bên A phải thông báo kịp thời cho bên B để phối hợp xử lý. Trường hợp không giải quyết được để lại hậu quả là những thiệt hại liên quan đến hàng hóa cũng như tài sản đã nhận từ bên B thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất bằng 100% giá trị hàng hóa cho bên B (khách hàng của bên B) theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra sự việc.
Bàn giao chứng từ đã vận chuyển cho bên B sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa. Nếu để mất chứng từ, hóa đơn liên quan đến chuyến hàng vận chuyển thì phải thông báo kịp thời cho bên B và bên A phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan do việc mất chứng từ gây ra (nếu có).
 • Lái xe bên A có trách nhiệm kiểm tra số container, tình trạng vỏ cont, số niêm phong kẹp chì (seal) đúng theo Biên bản giao nhận hàng và giữ nguyên trạng khi giao container cho bên nhận hàng. Nếu làm mất seal, sai số seal khi đến nơi giao hàng thì bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự thiếu hụt hàng hóa và bồi thường các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).
Lái xe và phụ xe của bên A phải hòa nhã, lịch sự với khách hàng. Tuân thủ tuyệt đối quy định an ninh, an toàn và hướng dẫn ra vào tại Cảng ICD và kho giao nhận hàng. Nghiêm cấm sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện và tại nơi giao nhận hàng…

Điều 4: Các điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Trong trường hợp có điều chỉnh hoặc bổ sung khác, hai bên sẽ thông báo cho nhau trước 07 ngày và bổ sung bằng văn bản.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, hợp lý, cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được tranh chấp thì hai bên chỉ định Trọng tài kinh tế hoặc khởi kiện ra Tòa án kinh tế Khánh Hòa giải quyết. Chi phí khiếu kiện do bên có lỗi chi trả.

Điều 5: Bất khả kháng

 • Trong trường hợp bất khả kháng ngoài ý muốn của hai bên như: hỏa hoạn, thiên tai, động đất, lụt lội, chiến tranh, dịch bệnh và những chính sách của Chính phủ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, mỗi bên phải thông báo cho bên kia ngay lập tức bằng văn bản để cùng thảo luận và có giải pháp thích hợp tránh thiệt hại xảy ra.
 • Phải thi hành lệnh khẩn cấp của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

 • Hợp đồng có hiệu lực 01 (một) năm, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
 • Sau khi Hợp đồng hết hạn, hai bên sẽ cùng xem xét thảo luận nhu cầu mỗi bên để ký lại Hợp đồng, nếu không có nhu cầu tiếp tục, Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý.
 • Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa tiếng Anh

Đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa dùng ngôn ngữ tiếng Anh để ký kết với đối tác nước ngoài.

Các bạn có thể dịch sang tiếng Việt tại đây.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—o0o—

CONTRACT OF PRINCIPLES OF

PROVIDING INLAND FREIGHT SERVICE

No : ……. /LQ – ……. /2021

 • Pursuant to the Civil Code No.91/2015/QH13 dated November 24, 2015 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (came into effect since January 1, 2017)
 • Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005/QH11 approved by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of June 14, 2005 and relevant legal documents;
 • Pursuant to the needs, abilities, and agreement of both parties.

The contract is formed on ……………………………………. in Cam Ranh City, Khanh Hoa Province Vietnam.

PARTY A: LIEN QUOC TRANSPORTATION TRADING-SERVICES LTD

Address                    : 1950 Hung Vuong Str, Cam Thuan Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province, Vietnam.

Telephone                 : 0868 656 088                           Email: vantailienquoc@gmail.com

 Tax code                   : 4201677984

 Bank account            : 0581000757128 VietcomBank – Nha Trang Branch

 Representative           : Mr. LE CHI CUONG             Position: Director

PARTY B:

 Address                    :

Telephone                 :                                                             Fax:

Tax code                   :

Bank account            :

 Representative           :                                                             Position:                     

After reaching an agreement, the two parties agree to sign a contract of inland freight service with the following terms and conditions:

Article 1: Goods and means of transportation:

Party B agrees to hire Party A to transport goods with the following details:

–    Items: Goods provided by Party B.

–    Weight: Applied per consignment/order.

–    Place of receipt and delivery:

 • Place of receipt: as specified by Party B for each shipment
 • Place of delivery: as specified by Party B for each shipment

–  Unit price: Detailed in the attached appendix or quotation.

Article 2: Goods that Party A refuses to transport:

Party A will not accept, and reserves the right to refuse any of the following consignments, at the sole discretion of Party A:

 • Prohibited goods such as explosives, poisons, flammable substances, radioactive substances, compressed air, corrosives, weapons, and any other goods whose nature or packaging may be dangerous to personnel of Party A or cause damage to other consignments.
 • Consignments that is classified as hazardous materials, dangerous goods, goods banned or restricted by the Ministry of Transport, other state management agencies or other relevant organizations.
 • Perishable infectious and non-infectious substances, radioactive materials.
 • If Party A determines that the consignment cannot be safely or legally carried (including but not limited: animals, bullion, cash, types of bonds, precious stones and metals, weapons, parts of weapons and ammunition, living people, drugs and depraved cultural products)

Article 3: Ownership of goods:

 • The entire consignment that Party A transports for Party B is owned by Party B.
 • Party A transports goods for Party B and these goods are preserved by Party A on behalf of Party B after a representative of Party A has signed upon receiving them. Only until Party A delivers goods to the places specified by Party B and gets the signature of the recipient on the invoice, Party A will be out of responsible for transportation. 

Article 4: Payment:

 1. Invoice of payment:
 2. VAT invoices given to Party B by Party A summarize the cost of shipments and value of freight in the past month.
 3. Goods receipt-delivery documents.
 • Method and time of payment:
 • Within 15 days from the date Party B receives all valid documents, Party B must pay Party A the freight.
 • After 15 days from the date Party B receives all valid documents from Party A, if Party B does not pay to Party A, Party B must bear an interest rate of 0.1% per day at the time of late payment for the amount of late payment.
 • Payment method: Cash or bank transfer

Article 5: Responsibilities and capacity of each party:

Party A’s responsibilities:
Receive goods promptly upon Party B’s request.
Transport goods fully and safely to the designated places.
During the transportation process for Party B, Party A must preserve the goods under the regulations and ensure safety for the goods. Party A will be fully responsible for compensating 100% of the damage in case of loss or damage to Party B’s goods if it is proved to be the fault of Party A.
Deliver the right quantity of goods that received from Party B and request the consignee to sign for confirmation of the quantity and condition of the goods. Provide Party B with a set of receipt-delivery documents, which is considered as a standard for both parties during the receipt and delivery process.
Party A must ensure the absolute safety of goods during transportation and ensure on-time delivery as committed. In case of force majeure (natural disaster, bad weather, accident, damaged vehicles…), Party A must promptly notify Party B to work out the most optimal solution together.
Provide all necessary documents when making a payment request.
Party B’s responsibilities:
Party B must ensure and take full responsibility for the legality and validity of goods. Goods prohibited from transport under the current laws of the Socialist Republic of Vietnam shall not be delivered to Party A.
Party B is responsible for providing complete and accurate information about goods, secondary labels, valid papers for traveling (VAT invoices, goods delivery cum internal delivery notes…) in accordance with the applicable law. In case of any delay or punishment from the authorities due to Party B’s fault, Party B shall take responsibility for that.
Party B is responsible for packaging its goods to ensure safety during transportation. In case of damage to the goods due to unsafe packaging, Party B shall take responsibility for that.
Provide Party A with all the specifications and nature of goods, the conditions of loading and unloading them as well as the preservation of special goods (if any).
Inform Party A at least 1 (one) day in advance about each shipment plan so that Party A can arrange the facilities and time appropriately.
Pay the freight for Party A in accordance with Article 4.
Take responsibility for loading goods for Party A to ensure safety.
Request Party A to take measures to ensure safety and accuracy of goods during transportation.
Have the right to refuse to use the service in case Party A violates the contract or fails to comply with the commitment.

Article 6: General terms:

 1. The two parties pledge to comply with the terms in the Contract.
 2. In case the objective factors directly affect the transportation time, the two parties shall discuss and make an annex to the contract as agreed.
 3. Any additions or amendments to this contract must be expressed in writing and approved by the authorized representatives of both parties.
 4. The two parties pledge not to arbitrarily cancel the contract during the period of validity of the contract. If either party arbitrarily terminates the contract, that party will take full responsibility for all losses that it has caused to the other party under the law.
 5. In the course of contract performance, if any dispute arises, the two parties will discuss and settle in the spirit of equal partnership. If the two parties cannot come to an agreement, the dispute will be submitted to the Economic Court of HCMC for settlement.
 6. The contract is made into 4 copies of equal validity. Each party shall keep 2 copies.
 7. The contract is valid from …………………………………. to ……………………………………….

 REPRESENTATIVE OF PARTY A                      REPRESENTATIVE OF PARTY B

Phụ lục hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Đây là phụ lục hợp đồng mẫu, luôn đi kèm với 1 hợp đồng nào đó

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————-oOo—————-

PHỤ LỤC 1
KÈM THEO HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC SỐ      /2021/HĐKT/LQ-

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 20… tại văn phòng Công ty TNHH TM-DV Vận Tải Liên Quốc, chúng tôi gồm có :

I. BÊN A: CÔNG TY TNHH TM – DV VẬN TẢI LIÊN QUỐC       

Địa chỉ             : 1950 Hùng Vương, P. Cam Thuận, Tp. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Mã số thuế       : 4201677984

Đại diện           : Ông Lê Chí Cường                Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN B:

Địa chỉ             :

Mã số thuế        :

Đại diện           :                                     Chức vụ:

Hai bên thống nhất thoả thuận lập Phụ lục hợp đồng với nội dung dưới đây:

Điều 1: Bảng giá cước vận chuyển

STTĐịa điểm nhận vỏ cont rỗng và hạ cont hàngKhoảng cách vận chuyển từ ICD – Kho đóng hàngĐƠN VỊ TÍNH 20’/40’ DCĐƠN GIÁ (ĐỒNG)
1ICD< 20 kmCont 
2ICD20 – < 50 kmCont 
3ICD50 – < 80 kmCont 
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
 • Phí cầu đường (nếu có) mỗi bên chịu 50%.
 • Riêng cont 20’ nếu kéo kẹp cont: tính 50% đối với cont thứ 2.

Điều 2: Cam kết chung

2.1 Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2  Phụ lục này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng số…../2021/HĐKT/LQ- ký ngày…../12/2020.

2.3  Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong Phụ lục hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa thông dụng nhất hiện nay.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ HOTLINE Công Ty Vận Tải Liên Quốc 0868 656 088. Xin cảm ơn!

Bình Luận