Ngày 29/10/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 27/2020 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.


Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Thông tư 27/2020 Bộ Giao Thông Vận Tải
Thông tư 27/2020 Bộ Giao Thông Vận Tải


Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020 và bãi bỏ Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Chi tiết Thông tư 27/2020 Bộ Giao Thông Vận Tải